آمریکا

مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی

پناهندگی ممکن است به افرادی که خواهان زندگی در ایالات متحده آمریکا هستند و به دلیل آزار و اذیت بخاطر نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیده سیاسی قادر به بازگشت به کشور خود و یا ادامه زندگی در کشور خود نیستند، اعطا شود. در سال های اخیر دولت آمریکا قوانین سفت و سختی به منظور حفظ امنیت کشور خود برای پذیرش پناهجویان گمارده است به طوری که در سال 2019 آمار پناهندگان در این کشور به کم تر از 25,000 نفر رسید. توجه داشته باشید مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی یک روش غیر قانونی برای مهاجرت می باشد و امکان ایجاد وقایع ناگوار و تلخ و ضررهای مالی و جانی را به همراه دارد لذا این روش به هیچ عنوان توسط مشاورین و کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت توصیه نمی شود.

مفهوم پناهندگی در آمریکا
طبق قانون ایالات متحده آمریکا، فرد پناهنده شخصیست که به دلیل “ترس بنیادی از آزار و اذیت” ناشی از نژاد، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی، افکار سیاسی و مذهب قادر به تمایل و یا مایل به بازگشت به وطن خود نیست. منشأ اصلی این تعریف براساس کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد و پروتکل های 1967 مربوط به وضعیت پناهندگان است که ایالات متحده آمریکا در سال 1968 به عضویت آن درآمد. به دنبال جنگ ویتنام و تجربه ایالات متحده در اسکان مجدد پناهندگان هند و چینی، کنگره قانون پناهندگی را در سال 1980 تصویب کرد که تعریف کنوانسیون را در قوانین ایالات متحده گنجانیده و مبنای قانونی برنامه امروز پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) را فراهم می کند.

میزان مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی
رئیس جمهور آمریکا هر ساله با مشورت کنگره، سقف تعداد پذیرش پناهندگان را تعیین می کنند. وزارت امور خارجه و وزارت امنیت داخلی (DHS) آژانسهای اصلی هستند که میزان کارآیی اقشار مختلف پناهندگان را برای پذیرش و همچنین ظرفیت ایالات متحده برای پردازش و میزان آنها را ارزیابی می کنند. برای سال 2019، میزان سقف پذیرش 30,000 نفر بوده در حالی که این میزان در سال 2018، 45,000 نفر تعیین شده بود؛ اگرچه تعداد پناهندگان پذیرفته شده در سال 2018 تنها حدود نیمی از این تعداد یعنی 22,415 بوده است. بیشترین سهم پناهجویانی که در سال 2018 به ایالات متحده آمده اند از آفریقا بوده اند و پس از آن کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوبی، آسیای شرقی، اروپا، آمریکای لاتین و کارائیب بوده اند به طوری که:

• 46.5% از پناهجویان وارد شده به آمریکا که به تعداد 10,459 نفر ازکشور آفریقا می باشد که در مقایسه با سال 2016 این مقدار 31,624 بوده است.

• 16.9% از پناهجویان مهاجرت کرده به آمریکا که به تعداد 3,797 نفر ازکشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا نظیر کشورهای (عراق، ایران، سوریه، هند و مصر) می باشد که در سال 2016 این مقدار 3,668 یا 16.3% بوده است.

• 16.1% از پناهجویان وارد شده به آمریکا که به تعداد 3,612 نفر از قاره اروپا می باشد که در مقایسه با سال 2016 این مقدار 3,957 نفر بوده است.

• 4.2% از پناهجویان مهاجرت کرده به آمریکا که به تعداد 955 نفر از کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب می باشد که در سال 2016 این مقدار 1,340 نفر بوده است.

پناهندگی آمریکا از طریق تغییر دین
آزادی دین (آزادی داشتن یا نداشتن، تمرین یا عدم تمرین هر دین)، هم در قانون اساسی ایالات متحده و هم در قوانین بین المللی یک حق اساسی است؛ به همین دلیل، قربانیان آزار و شکنجه مذهبی تحت قانون مهاجرت ایالات متحده از برخی حمایت ها برخوردارند. اگر مورد آزار و شکنجه قرار گرفته اید، یا اگر می ترسید در کشور وطن خود به دلیل یک دین آزار و شکنجه شوید پس می توانید برای پناهندگی در آمریکا اقدام کنید. چنین وضعیتی به شما امکان زندگی و کار در کشور را می دهد و باعث می شود بعد از گذشت یک سال از اقامت دائم (کارت سبز) برخوردار شوید اما توجه کنید که برای تغییر دین باید به کشور همسایه بروید و دین خود را تغییر داده و سپس به ایران بازگردید و ثابت کنید که متحمل آزار و اذیت شده اید که این یک روش بسیار خطرناک برای شما خواهد بود.

قوانین مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی
به طور کلی در آمریکا سه دسته اصلی برای مهاجرت از طریق پناهندگی در اولویت قرار دارند. اگر افراد متقاضی جزئی از این دسته باشند احتمال پذیرش آنها بیشتر است اما به هیچ عنوان تضمین کننده نیست. قبل از پذیرش در ایالات متحده آمریکا، هر پناهنده باید طی یک فرایند مصاحبه سختی را پشت سر بگذارد تا اطمینان حاصل شود که فرد با تعریف پناهنده مطابقت دارد. قوانین ایالات متحده برای پناهندگان مستلزم اثبات ترس بنیادین فرد متقاضی بدون در نظر گرفتن کشور متقاضی و یا شرایط و طبقه فرد متقاضی است. علاوه بر این، افراد معمولا نباید در هیچ کشور دیگری کاملا اسکان داده شده باشند. اگر پس از 5 ماه درخواست متقاضی بی پاسخ مانده باشد فرد می تواند برای کار در آمریکا درخواست دهد. همچنین پس از مورد قبول واقع شدن درخواست پناهنده فرد می تواند تا قبل از 2 سال برای ورود همسر و فرزند کم از از 21 سال اقدام کند.

اولویت/ توضیحات
اول افرادی که مدارک کافی مبتنی بر اذیت و آزار خود را دارند و هیچ راه ماندگاری برای رفع آن ندارند.
دوم گروه هایی که شامل افراد خاصی از اتحاد جماهیر شوروی سابق، برمه، و عراق می شوند که توسط دولت جزو گروه ویژه برای ورود به کشور امریکا قرار می گیرند.
سوم اقوام (والدین ، همسران یا فرزندان مجرد زیر 21 سال) پناهجویانی که قبلاً در ایالات متحده مستقر شده اند.

روند مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی
پناهجویان پس از گذراندن مراحل امنیتی و قرار گرفتن در محدوده سقف پذیرش پناهندگان در یک سال معین شده، واجد شرایط مهاجرت به آمریکا می باشند. صلاحیت فردی برای وضعیت پناهندگی از طریق مصاحبه های انجام شده توسط افسران خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا (USCIS)، که بخشی از سازمان (DHS) است، تعیین می شود. پناهندگان تازه پذیرفته شده توسط برنامه پذیرش پناهندگان (RAP) اسکان داده شده و به خدمات مهم دسترسی پیدا می کنند. این سازمان به طور مشترک توسط دفتر جمعیت پناهندگان و مهاجرت (PRM) در وزارت امور خارجه و دفتر اسکان پناهندگان (ORR) در وزارت بهداشت و خدمات انسانی (HHS) اداره می شود. هماهنگ کنندگان منطقه ای پناهندگان و مراکز پشتیبانی اسکان مجدد در خارج از کشور (RSC) یک روند ترخیص امنیتی را انجام می دهند.

پس از پذیرش پناهندگی به طور مشروط برای اسکان، (RSC) درخواست تضمین استقرار را به ایالات متحده می فرستد و مرکز پردازش پناهندگان (RPC) با همکاری آژانس های داوطلبانه خصوصی (VOLAGs) محل زندگی پناهنده را مشخص می کنند. پناهندگان اسکان یافته در آمریکا نیازی به داشتن یک حامی مالی ندارند. اگر پناهنده ای که برای پذیرش پذیرفته شده است اقوامی در ایالات متحده داشته باشد، تلاش می شود که پناهنده را در نزدیکی خویشاوند خود قرار دهند. پس از اطمینان از قرار گرفتن در محل، و معاینات پزشکی و بررسی های امنیتی کامل شده سازمان های مربوطه برای برنامه ریزی و ترتیب مهاجرت پناهندگان همکاری می کنند. پیش از عزیمت، پناهندگان یک سفته را امضا می کنند تا هزینه های سفر خود را به آمریکا بازپرداخت کنند؛ این وام مسافرتی یک وام بدون بهره است که پناهندگان پس از مهاجرت به کشور 6 ماه پس از دریافت آن بازپرداخت می کنند.

از جمله مواردی که درخواست پناهندگی در آمریکا رد می شود عبارتند از:

• عدم تطابق فرد متقاضی با مفهوم پناهنده

• عدم پذیرش به دلایل امنیتی

• عدم پذیرش به دلایل بهداشتی

• عدم پذیرش به دلیل تعدد زوجات

• عدم پذیرش به دلیل ارائه نادرست حقایق در مورد درخواست ویزا مانند قاچاق

مدت زمان اسکان پناهندگان مهاجر در آمریکا
روند اسکان پناهندگان در ایالات متحده آمریکا می تواند بسیار زمان بر باشد، این در حالیست که براساس گزارش سازمان حقوق بشر، زمان پردازش برنامه اسکان پناهندگان ایالات متحده می تواند بسیار طولانی شود و برخی از پناهندگان در مناطق خطرناک یا در شرایط دشوار رها می شوند. همچنین بر اساس گزارشات وزارت امور خارجه در سال 2016، روند کلی و مدت زمان اسکان پناهندگان به طور متوسط 18 الی 24 ماه طول می کشد. با این حال، غربالگری امنیتی در سال های اخیر پیچیده تر شده و ممکن است حتی این زمان طولانی تر شود. این غربالگری امنیتی شامل افزایش جمع آوری اطلاعات بیشتر برای بررسی دقیق تر متقاضیان، به اشتراک گذاری بهتر اطلاعات بین آژانس ها برای شناسایی عوامل تهدید و رویه های جدید برای تقویت توانایی روند امنیتی برای کشف موارد خطرناک و تقلبی می باشد.

مهاجرت خانوادگی به آمریکا از طریق پناهندگی
چنانچه فردی در ایالات متحده آمریکا بتواند پناهنده شود می تواند برای ورود خانواده خود به آمریکا اقدام کند. بدین منظور فرد می بایست فرم درخواست ورود اعضای خانواده I-730 را پر کند و به مراجع مربوط ارائه کند. توجه داشته باشید که فرد پناهنده پس از مهاجرت به ایالات متحده آمریکا فقط 2 سال فرصت دارد تا برای ورود اعضای خانواده خود یعنی همسر و فرزند مجرد زیر 21 سال به آمریکا اقدام کند در صورتی که این مدت بگذرد فرد می بایست دلایل قانع کننده ای برای عدم درخواست خود ارائه کند. در نظر داشته باشید که برای ورود همسر، می بایست فرد قبل از ورود به آمریکا با همسر ازدواج کرده باشد. هم چنین فرزند قبل از ورود فرد به خاک این کشور به دنیا آمده باشد و یا مادر، فرزند را در شکم خود داشته باشد در غیر این صورت تقاضا برای ورود فرزند رد خواهد شد.

تاکید می شود که مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی با توجه به خطرات آن به هیچ عنوان مورد تایید موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت نبوده است و جهت مهاجرت به آمریکا راه های جایگزین مانند کار در آمریکا و یا تحصیل در این کشور پیشنهاد می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت به دیگر کشورها مانند کانادا می توانید با مشاورین موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *