چین

قوانین مالیات در چین

قوانین مالیات در چین برای افرادی که قصد مهاجرت به چین و کار و یا ایجاد کسب و کار در این کشور را دارند،از موارد مهم می باشد چرا که مالیات های پرداختی تاثیر مستقیم بر میزان هزینه های فرد خواهد داشت. کشور چین اخیرا قوانین مالیاتی خود را تغییر داده و نرخ مالیات ها را تغییر داده است. از سال 2018، چین در حال اجرای مجموعه اقدامات برای اجرای سیاست كاهش مالیات در مقیاس کلی بوده؛ جدای از اقدامات انجام شده دولت درمورد هزینه های کسر مالیات و هزینه های مالیات بر درآمد شرکت ها، به طور قابل توجهی نرخ مالیات مؤثر برای مالیات بر ارزش افزوده را کاهش داد و قانون تجدید مالیات بر درآمد شخصی که از این پس به عنوان قانون جدید IIT خوانده می شود وضع شده است. موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت شما را دعوت به خواندن این مقاله درباره قوانین مالیات در چین می کند.

انواع مالیات در چین
در چین به طور کلی 18 نوع مختلف مالیات وجود دارد که با توجه به ماهیت آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1- مالیات کالاها و خدمات، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیم، مالیات بر مشاغل، مالیات خرید خودرو و عوارض گمرکی

2- مالیات بر درآمد، از جمله مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر درآمد فردی

3- مالیات بر املاک و اراضی از جمله مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر املاک و مستغلات، مالیات بر استفاده از اراضی شهری، مالیات بر استفاده از اراضی زراعی، مالیات بر عملکرد، مالیات بر منابع، مالیات وسایل نقلیه و کشتی، عوارض تمبر، تعمیر و نگهداری شهری و مالیات بر ساخت و ساز، مالیات دخانیات و …

مالیات افراد مقیم و غیر مقیم در چین
ساکنان بطور کلی مشمول مالیات بر درآمد شخصی چین (IIT) بر درآمد جهانی خود هستند همچنین افراد مستقر در چین که در یک سال مالی بیش از 183 روز در این کشور اقامت دارند مشمول مالیات بر درآمد شخصی چین به عنوان یک فرد ساکن می شوند. افرادی که کم تر از 183 روز در این کشور مستقر هستند مشمول مالیات بر درآمد شخصی چین به عنوان یک فرد غیر ساکن در نظر گرفته می شوند. به طور کلی افراد غیر مقیم فقط بر اساس درآمدهای منابع خود در چین مشمول پرداخت مالیات IIT هستند. افراد ساکن در چین افرادی هستند که دارای دلایلی مانند وضعیت اقامت قانونی، خانوادگی یا روابط اقتصادی برای زندگی درچین می باشند.

اتباع چینی، به استثنای ساکنان هنگ کنگ، ماکائو و تایوان که معمولاً به عنوان افراد مقیم غیر چینی در نظر گرفته می شوند، عموما در کشور چین اقامت دارند. اشخاص خارجی که در 183 روز یا بیشتر در یک سال مالی اقامت دارند اما بیشتر از 6 سال متوالی در چین نیستند، فقط از درآمد منبع مبدا چین در معرض مالیات قرار می گیرند. اشخاص خارجی که بیش از شش سال متوالی سالانه 183 روز یا بیشتر در کشور سکونت دارند، از هفتمین سال متوالی به بعد در صورت اقامت 183 روز یا بیشتر در طول سال مالی، درآمدهای جهانی خود را تحت پوشش IIT قرار می دهند. اگر فرد خارجی بیش از 30 روز متوالی را در خارج از چین در هر سال مالیاتی سپری کند، شمارش 6 سال دوباره از ابتدا محاسبه می شود.

مالیات بر درآمد شخصی در چین
یک فرد در چین براساس درآمد شخصی تحت مالیات می گیرد؛ برای ساکنان، درآمدهای شغلی، حق الزحمه خدمات کارگری، حق الزحمه مولفین و حق الزحمه حقوقی به عنوان درآمد جامع برای اهداف محاسبه مالیات در کل به صورت سالانه ترکیب می شود؛ درآمدهای سایر مقوله ها به طور جداگانه براساس طبقه بندی بر اساس ماهانه یا مبادله انجام می شود. برای افراد غیر مقیم، درآمد هر یک از دسته ها به طور جداگانه به صورت ماهانه یا معامله ای پرداخت می شود. قانون IIT چین درآمد شخصی را در 9 دسته قرار می دهد که شامل درآمد شغلی، پاداش خدمات گارگری، پاداش مولفین، مزایا و امتیازها، درآمد حاصل از کسب و کار، بهره و سود سهام، درآمد حاصل از اجاره، در آمد حاصل از انتقال ملک درآمدهای تصادفی می باشد.

نرخ مالیات فرد مقیم در چین براساس درآمد
برای ساکنان مقیم کشور چین، محاسبه IIT بر اساس درامد سالانه نرخ مالیات با استفاده از فرمول ” کسر سریع – (درآمد مالیاتی سالانه x نرخ مالیات)” بدست می آید. نرخ مالیات به صورت زیر می باشد.

کسر سریع (یوان)/ نرخ مالیات/ درآمد مشمول مالیات (یوان)
0 3% 0 – 36,000
2,520 10% 36,000 – 144,000
16,920 20% 144,000 – 300,000
31,920 25% 300,000 – 420,000
52,920 30% 420,000 – 660,000
85,920 35% 660,000 – 960,000
181,920 45% >960,000

نرخ مالیات فرد غیر مقیم در چین براساس درآمد
برای افراد غیر مقیم، IIT در مورد درآمد شغلی، پاداش برای خدمات کارگری، پاداش نویسنده و حق امتیاز توسط هر دسته به صورت ماهانه یا معامله با نرخ مالیات زیر محاسبه می شود.

کسر سریع (یوان)/ نرخ مالیات/ درآمد مشمول مالیات (یوان)
0 3% 0 – 3,000
210 10% 3,000 – 12,000
1,410 20% 12,000 – 25,000
2,660 25% 25,000 – 35,000
4,410 30% 35,000 – 55,000
7,160 35% 55,000 – 88,000
15,160 45% >88,000

نرخ مالیات شرکت ها در چین
یک شرکت خارجی نیز در صورتی که در چین تاسیس شود یا درآمد خود را در چین بدست آورد، در چین تحت برنامه مالیاتی قرار می گیرد. تعریف یک شرکت گسترده است و شامل عوامل مستقل آن نیز می شود؛ وقتی فردی اقدام به ثبت شرکت در چین کند، به کلیه درآمدی که به طور مؤثر با آن شرکت تاسیس شده باشد، مالیات تعلق می گیرد. بطور کلی شرکتهای خارجی فقط از طریق یک دفتر نمایندگی (RO) در چین می توانند درگیر فعالیتهای غیرمستقیم شوند. دفاتر نمایندگی به طور مشابه به عنوان شرکت های چینی مالیات تعلق می گیرد اما مجاز به امضای قرارداد با مشتریان چینی یا مشارکت در فعالیت های تجاری به صورت مستقیم نیستند. یک شرکت مقیم غیر مالیاتی با تاسیس و یا مکانی در چین باید مالیات بر درآمد تجاری حاصل از چنین تاسیساتی یا مکانی را از منابع در چین بدست می آورد بپردازد.

نرخ استاندارد 25%
شرکت های کوچک (درآمد سالانه کم تر از 1 میلیون یوان) 10%
شرکت های فناوری پیشرفته 15%
شرکت هایی که در مناطق خاصی مشغول به فعالیت در صنایع تشویقی هستند (به عنوان مثال منطقه همکاری صنعتي خدمات نوین شنژن – هنگ کنگ ، منطقه جدید هنگین ژوهای، منطقه آزمایشی پینگتان و مناطق غربی) 15%
شرکت های تولید نرم افزار و شرکت های طراحی IC 10%
شرکتهای خدمات پیشرفته فناوری 15%

مالیات بر ارزش افزوده در چین
مالیات بر ارزش افزوده به فروش کالاها، ارائه خدمات پردازش، تعمیر یا جایگزینی در داخل چین و واردات کالا به چین اعمال می شود؛ نرخ ها بسته به درآمد فروش مالیات دهندگان، نوع کالا و نوع بخش متفاوت می باشد. مالیات تجاری 3 تا 20٪ از فروش ملک و منابع طبیعی و همچنین خدمات خاص ارائه شده در چین از جمله بخش های ساخت و ساز، مالی و سرگرمی تعیین می شود. مالیات بر املاک و مستغلات، که بر اساس ارزش ملک یا اجاره استوار است، سالانه در زمین و ساختمانهایی که برای اهداف تجاری یا اجاره ای استفاده می شوند، ارزیابی می شود. نرخ مالیات 1.2% از ارزش اصلی ساختمانها بوده و کاهش مالیات از 10٪ به 30٪ معمولاً توسط دولتهای محلی ارائه می شود.

از طرف دیگر، مالیات ممکن است در 12٪ از ارزش اجاره ارزیابی شود. مالیات ارزش افزوده زمین از سود حاصل از املاک با نرخ افزایشی از 30٪ به 60٪ تعلق می گیرد. مالیات بر مصرف برای دسته های مشخصی از کالاهای غیر ضروری و لوکس و غیره اعم از سیگار، مشروبات الکلی، لوازم آرایشی با کیفیت بالا، جواهرات، بنزین، اتومبیل، باتری و روکش و غیره که به میزان فروش کالای مربوطه اعمال می شود. برای مالیات دهندگان مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مشاغل یا مالیات بر مصرف، مالیات اضافی هزینه تحصیلات ملی 3٪ و مالیات اضافی تعمیر و نگهداری شهر و مالیات اضافی در ساخت و ساز اعمال می شود. این مبالغ اضافی با نرخ 7٪ در شهرها، 5٪ در شهرستانها و 1٪ در مناطق دیگر به افراد تعلق می گیرد.

نگاهی بر آمار مالیات در چین
• در سال 2018 درآمد مالیاتی کل در چین 16995.9 میلیارد یوان بوده است.

• در سال 2018 درآمد مالیاتی مالیات بر کالاها و خدمات در چین 9283.9 میلیارد یوان، مالیات بر درآمد 4936.2 میلیارد یوان و مالیات بر املاک و اراضی 2775.8 میلیارد یوان بوده است که به ترتیب 54.6%، 29.1% و 16.3% بوده است.

• براساس مقایسه، درآمد مالیاتی در سال 2018 با افزایش 1422 میلیارد یوانی به صورت سالانه افزایش یافته است و رشد 9.1% را به ثبت رسانده است.

• در سال 2018، سهم درآمد مالیاتی (بدون کسر بازپرداخت مالیات بر صادرات) در درآمد مالی 92.7% بوده است.

• در سال 2018، سهم درآمد مالیاتی در تولید ناخالص داخلی 18.9% بوده است.

پس از اصلاحات، قانون جدید IIT مالیات بر درآمد چین برای کلیه مالیات دهندگان با قوانین معقول تر کاهش داده شده و افراد خارجی نیز از این رو بیشتر تشویق به سرمایه گذاری در چین خواهند شد. همانطور که می دانید یکی از روش های مهاجرت به چین از طریق سرمایه گذاری ، ثبت شرکت در این کشور می باشد. مسلما دانستن قوانین مالیات در چین برای افرادی که قصد مهاجرت و کار در چین را دارند، بسیار ضروری می باشد. در این مقاله که توسط کارشناسان و مشاورین موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت ارائه شد سعی شد تمامی اطلاعات به روز شده در مورد قوانین مالیات در چین و نرخ های مالیات و اطلاعات لازم ارائه شود تا با دیدی بهتر اقدام به مهاجرت به چین، سرمایه گذاری و کار در این کشور کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *