چین

تابعیت چین از طریق تولد

راه های بسیاری برای اخذ تابعیت و اقامت کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. در مورد مهاجرت به کشور چین، یکی از راه های مهاجرتی پرطرفدار و البته ساده نسبت به دیگر راه ها اخذ تابعیت چین از طریق تولد می باشد که در این مقاله در مورد این موضوع مهم صحبت می کنیم. در واقع به علت شرایط بسیار مناسب اخذ تابعیت از طریق تولد فرزند، بسیاری از زوج ها اقدام و برنامه ریزی از این روش به منظور دستیابی فرزندشان به پاسپورت کشور دوم می پردازند، زیرا این روش مزایایی از جمله اخذ اقامت دائم برای والدین، اخذ امکانات رفاهی و اجتماعی آن کشور و … را به همره دارد.

از آن جایی که درباب اخذ تابعیت چین از طریق تولد مفاد مدنی و حقوقی بسیاری مطرح می باشد در سال های اخیر، بسیاری از خانواده ها رو به این روش آورده اند که ما در این مقاله که متعلق به موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت می باشد به توضیح دقیق قوانین روز دنیا و چین می پردازیم. در صورت تمایل به کسب راه های دیگر اخذ تابعیت چین با ما همراه باشید.

اصول تولد در کشورهای خارجی
بر طبق قوانین مدنی و حقوقی هر کشور قوانین تولد بر اساس دو اصل خاک و خون تعریف می شوند. البته باید این را هم متذکر شویم که گاهی بعضی کشورها تک تابعیتی و گاهی بعضی ها دو تابعیتی هستند. خاک و خون ایدئولوژی است که بر اساس دو عامل خانواده (خون) و وطن (خاک) بر تابعیت تأکید می‌کند. این ایدئولوژی ارتباط مردم با سرزمینی که در آن سکونت و در آن زراعت میکنند را محترم شمرده و ارزش زیادی برای زندگی روستایی قائل است.

نام اصل/ شرح
اصل خاک/ یکی از شیوه های اعمال تابعیت بر اساس تولد فرد در قلمرو سرزمین یک کشور میباشد که بیشتر در کشورهای مهاجر پذیر اعمال می شود
اصل خون/ یکی از شیوه های اعمال تابعیت حتی خارج از قلمرو سرزمینی با متولد شدن از یکی از والدین دارای تابعیت آن کشور است

اصول مشترک تابعیت چین از طریق تولد 2020
قانون تابعیت چین، هنگ کنگ و ماکائو عمدتا بر اساس ساختار سیاسی چین و حقوق مدنی برای اخد تابعیت از طریق تولد به هم گره خورده اند، اما هر کدام از نظر حقوق مهاجرتی افراد خارجی با هم تفاوت هایی دارند. تابعیت چین از طریق تولد با صلاحیتی به اسم PRC شناخته می شود که عمدتا از اصل خون در تولد پیروی می کند و برای اعطای تابعیت مهم می باشد که هر دو والدین یا یکی از آن ها چه در حال زندگی در کشور چین و چه سکونت در خارج از چین با تولد فرزند به کودک آن ها شهروندی چین را اعطا می کند.

نخستین قانون تابعیت چین در سال 1909ایجاد شد و شهروندی چین را مانند هر شخصی که توسط یک پدر چینی متولد میشود، تعریف میکند و فرزندان متولد شده از مادر چینی در صورتی که پدر از تبعه چین نباشد و یا تابعیت ناشناخته داشته باشد، فقط تابعیت خود را به ارث می برند. کشور چین قانون دو تابعیتی را نمی پذیرد به همین منظور زنانی که با خارجی ها ازدواج بکنند اگر تابعیت همسران خارجی خود را بگیرند تابعیت چینی را از دست میدهند. این مقررات در پاسخ به اساسنامه 1907 مصوب در هلند تصویب شد كه به طور معكوس با همه چینی های متولد هلند به عنوان شهروندان هلندی رفتارمی كرد.

قوانین مربوط به تابعیت چین از طریق تولد مصوبه 2020
قانون ملی ملل متحد جمهوری خلق چین درباره اعطای شهروندی چین از طریق تولد متشکل از مواد زیر است:

ماده 1: این قانون در مورد كسب، از بین بردن و احیای ملیت جمهوری خلق چین اعمال می شود.

ماده 2: جمهوری خلق چین یك كشور چند ملیتی واحد است، اشخاص متعلق به هر یک از ملیتهای چین دارای تابعیت چینی هستند.

ماده 3: جمهوری خلق چین تابعیت دوگانه را برای هیچ یک از شهروندان چینی به رسمیت نمیشناسد.

ماده 4: هر شخصی که در چین متولد شده است و والدینش یا یکی از آن ها هم تبعه چینی باشند به فرد بر اساس اصل خون تابعیت چین اعطا می شود.

تابعیت چین از طریق تولد از اتباع بیگانه
قوانین و مواد موجود در مورد تابعیت چین از طریق تولد از اتباع خارجی به شرح زیرهستند:

ماده 5: هر شخصی که در خارج از کشور متولد شود و والدین او هر دو و یا یکی از آنها تبعه چینی باشد دارای تابعیت چینی خواهد شد، اما شخصی که والدین او تبعه چینی هستند و هر دو در خارج از کشور ساکن شده باشد، یا یکی از والدینش تبعه چینی است و در خارج از کشور اقامت گزیده باشد و تابعیت خارجی را بدست آورده تابعیت چینی خود را از دست میدهد.

ماده 6: هر فردی که در چین متولد شود و والدین او بی هویت باشند و تابعیت مشخصی نداشته باشند ممکن است به تابعیتی دولت چین در بیاید

ماده7: اتباع بیگانه یا افراد بی تابعیت که مایل به پیروی از قانون اساسی و قوانین چین هستند با رعایت یکی از شرایط زیر ممکن است تابعیت دولت چین را به دست آورند:

• نزدیکان یا خویشاوندان چینی داشته باشد

• در حال زندگی در چین باشد

• دلایل قانونی دیگری داشته باشد

ماده 8: هر شخصی که به عنوان تبعه چینی درخواست تابعیت میکند، باید پس از تایید درخواست خود، تابعیت چینی را بدست آورد.

ماده 9: هر شهروند چینی که در خارج از کشور اقامت گزیده و به عنوان یک تبعه خارجی تثبیت شده یا تابعیت خارجی خود را به اراده خود اخذ کرده، تابعیت چینی خود را از دست میدهد.

شرایط منع تابعیت چین از طریق تولد
افراد در صورت داشتن شرایط زیر نمی توانند تابعیت چین را درخواست دهند و یا آن را حفظ نمایند:

ماده 10: هر شخصی که متقاضی دریافت تابعیت کشور دیگریست، باید با تایید درخواست خود تابعیت چینی را از دست دهد.

ماده11: افراد خارجی که کارمندان و کارکنان ارتشی هستند از اخذ ملیت و تابعیت چین باید خودداری کنند.

ماده 12: اتباع بیگانه که زمانی تابعیت چینی را در اختیار داشته اند در صورت داشتن دلایل موجه می توانند درخواست اعاده تابعیت چینی کنند.

ماده 13: افرادی که مایل به اخذ، امتناع یا بازگرداندن تابعیت چینی هستند، به استثنای موارد مندرج در ماده 9، تابعیت خارجی را حفظ نخواهند کرد مگر افراد زیر18 سال که آن ها می توانند تابعیت خود را از طریق والدین یا نمایندگان قانونی خود حفظ کنند.

مراکز درخواست تابعیت چین از طریق تولد
افراد برای درخواست شهروندی کشور چین می توانند از مراکز زیر درخواست دهند:

ماده 15: درخواست های ملیت و شهروندی توسط دفاتر امنیت عمومی شهرداری ها به متقاضیان ساکن ارائه می شود و برنامه های تابعیت در خارج از کشور باید توسط نمایندگان دیپلماتیک چین و دفاتر کنسولی انجام شود.

ماده 16.: تقاضاهای اعطای تابعیت به عنوان اتباع چینی و رد یا بازگرداندن تابعیت چینی در معرض بررسی و تأیید وزارت امنیت عمومی جمهوری خلق چین است، وزارت امنیت عمومی به شخصی که درخواست وی تأیید شده است، گواهی نامه صادر میکند.

ماده 17: وضعیت ملی بودن اشخاصی که تابعیت چینی را قبل از انتشار این قانون به دست آورده یا از دست داده اند، همچنان معتبر خواهد بود.

در مقاله ای که مطالعه نمودید تمامی مواد و قوانین مربوط به اخذ تابعیت چین از طریق تولد و اعطای پاسپورت و اقامت چین برای اشخاصی که چه در کشور چین و چه در خارج از کشور چین به دنیا آمده اند با داشتن شرایط خاص ارائه شد. برای اطلاع از راه های مهاجرت به چین و اخذ اقامت چین از راه های متعدد باکارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *