کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

وضعیت پناهجویان و متقاضیان پناهندگی در کانادا (مانند تمامی کشورها) متفاوت از وضعیت مهاجران است. مهاجر شخصی است که خود تصمیم می گیرد به طور دائم در کشور دیگری مستقر شود اما طبق تعریف کنوانسیون ژنو 1951 پناهنده شخصیست که به دلیل ترس بنیادین از آزار و شکنجه به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقاید سیاسی از کشور خود فرار کرده و به کشور خارجی وارد می شود. این تعریف در قوانین کانادا به طور گسترده ای در سطح بین المللی پذیرفته شده است. موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در نظر دارد تا اطلاعاتی کلی در باب این پدیده بین المللی، ضمن مقاله پیش رو ارائه دهد.

تاریخچه پناهندگی در کانادا
اولین پناهندگی در کانادا در سال 1776 رخ داد که آزادگان و برده ها از ظلم و ستم انقلاب آمریکا گریختند و به کانادا آمدند و این روند هر ساله ادامه یافت تا سال 2010 که پناهندگان بیش از 140 کشور در کانادا پناهنده شدند. در سال 2011 کانادا برنامه های اسکان پناهندگان خود را تا 20% افزایش داد و در سال 2012 اصلاحات مهمی در سیستم تعیین پناهندگی قانونی و اصلاحات متوازن در مورد پناهندگان (BRRA) و قانون حمایت از سیستم مهاجرت کانادا (PCISA) انجام شد.

در سال 2015 نزدیک به 6600 پناهنده بوتانی و بیش از 23000 پناهنده عراقی وارد کانادا شدند و اسکان 25000 آواره سوری در کانادا آغاز شد. در سال 2016 کانادا استقبال بی نظیری از تعداد حدودا 46000 تازه وارد انجام داد و برای اسکان 25000 پناهجوی سوری تا پایان فوریه تعهد داد. کانادا در سال 2017 از افزایش تاریخی در اهداف پذیرش پناهندگان اسکان داده شده در چندین سال و همچنین تعهدات جدید برای اسکان پناهندگان از آفریقا و خاورمیانه خبر داد و در نهایت نیز در سال 2018 بیش از 1300 بازمانده حملات داعش را اسکان داده است.

روند اقدام برای پناهندگی در کانادا
اولین قدم برای درخواست پناهندگی در کانادا تکمیل «فرم اطلاعات شخصی» است که دلیل پناهندگی متقاضی را بیان می کند و اساس ایجاد پرونده پناهندگی است. پس از شروع پرونده متقاضی، پناهنده باید مدارك RPD را برای اثبات شرایط خود و اسنادی كه ممكن است ادعای پناهندگی فرد را پشتیبانی كند از جمله اثبات عضویت، گزارش های پزشکی و… را کسب و تهیه كند و اگر مستندات به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسوی باشند، متقاضی باید آنها را به انگلیسی یا فرانسوی ترجمه کند.

پس از ثبت تمام اسناد و مدارک دریافت ویزا کانادا از طریق پناهندگی، مرحله بعدي كه متقاضي در آن قرار مي گيرد، تشكيل جلسه است كه يكي از اعضاي RPD تصميم خواهد گرفت پرونده مربوطه به استانداردهای پناهندگی نزدیک است يا خير. متقاضی ممکن است در جلسه دادرسی نمایندگی حضور داشته باشد. متقاضی پناهندگی ملزم به مشاوره نیست اما اگر به صورت اختیاری درخواست مشاوره دهد، آنها مسئولیت هزینه را بر عهده دارند و اگر انگلیسی یا فرانسوی صحبت نکند، RPD مترجم را بدون هیچ هزینه ای دراختیار او قرار می دهد. پس از رسیدگی، ادعا پذیرفته یا رد می شود که درصورت رد، بیشتر متقاضیان می توانند در بخش تجدیدنظر در مورد پناهندگان، درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند یا پرونده مرخصی و تجدید نظر را در دادگاه فدرال تشکیل دهند.

درخواست دگرباشان جنسی برای پناهندگی در کانادا
پناهجویان دوجنسگرا یا تراجنسیتی (LGBT) یا جنسیت و اقلیت جنسی (GSM) کسانی هستند که به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود در کانادا درخواست پناهندگی می دهند. در طول قرن بیستم همجنسگرایی، رفتاری انحرافی تلقی می شد و این افراد به عنوان «شهروند بد» شناخته می شدند؛ کانادا اولین کشور غربی بود که به دگرباشان جنسی که در کشور خودشان به خاطر گرایش جنسی متفاوتشان مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند در سال 1991 حق پناهندگی در کشورش را اعطا نمود. با پیشرفت توجه رسانه ها به پناهندگان LGBT / GSM بر تعداد این افراد افزوده شد که شمارش دقیق تعداد پرونده های ورود پناهندگان LGBT / GSM به دلیل تغییر استانداردهای اندازه گیری دشوار است اما آمارها نشان می دهد که بین آوریل و ژوئن 2019، 561 ادعای پناهندگی بر اساس گرایش جنسی وجود داشت که 58% این ادعاها منجر به پناهندگی شدند.

برنامه اسکان انسان دوستانه پناهندگی در کانادا
افرادی که مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی وارد این کشور می شوند، خانه های خود را ترک کرده اند و در بسیاری موارد مجبورند سال ها در اردوگاه های پناهندگی زندگی کنند؛ وقتی وارد کانادا می شوند مجبورند زندگی خود را دوباره آغاز کنند. حامیان مالی خصوصی در سراسر کشور به اسکان مجدد پناهندگان در کانادا نیز کمک می کنند، برخی این کار را به طور مداوم انجام می دهند؛ آنها برای کمک به حمایت از پناهندگان، موافقت نامه های حمایت مالی را با دولت کانادا امضا کرده اند.

این گروه ها به عنوان دارندگان توافق نامه حمایت شناخته می شوند؛ دارندگان توافق نامه حمایت مالی می توانند خود از پناهنده حمایت کنند یا برای انجام این کار از دیگران در جامعه یاری جویند. سایر حامیان مالی، معروف به گروههای پنج و حامیان اجتماع، افراد یا گروههایی در جامعه هستند که برای حمایت از پناهندگان گرد هم آمده اند که آنها عموماً از پناهندگان به طور مداوم حمایت نمی کنند. طبق قوانین، باید تمام موارد اسکان مجدد با دقت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ مشکلی در رابطه با امنیت، جرم و جنایت یا بهداشت وجود ندارد.

خدمات سیستم اسکان پناهندگی در کانادا
برنامه کمک به اسکان مجدد این خدمات را در طی 4 تا 6 هفته اول پس از مراجعه پناهنده به کانادا ارائه می دهد. پناهندگان اغلب به کمک مالی نیاز دارند که دولت کانادا با یاری بسیاری از شرکا و ذینفعان در ارائه انواع خدمات مالی می کوشند تا با ارائه این خدمات به پناهندگان کمک کنند تا آنان بتوانند زندگی خود را در کانادا تنظیم کنند. پناهندگان تا 1سال و حداکثر تا زمانی که بتوانند هزینه های معمول خود را پرداخت کنند، این کمک هزینه را دریافت خواهند کرد. پشتیبانی مالی شامل کمک به تهیه مسکن، پوشاک و مواد غذایی می شود.

دیگر حمایت هایی که شامل حال پناهندگان به کانادا می شود:

• جستجوی شغل در کانادا برای پناهجویان

• ایجاد شبکه های اجتماعی با کانادایی ها و مهاجران مستقر در کانادا

• مراقبت از کودکان

• امکان استفاده از وسایل حمل و نقل

• در صورت لزوم دسترسی به مشاوره بحرانی و کوتاه مدت

حق کار پناه جویان پس از پناهندگی در کانادا
شخص پناهجو، به عنوان متقاضی پناهندگی، برای رسیدن به کار در جهت رسیدن به رفاه بیشتر در کانادا به مجوز کار و شماره بیمه اجتماعی (SIN) نیاز دارد و از ابتدای امر پناهنده باید درخواست اجازه کار خود را ارائه دهد که درصورت تأیید مجوز کار، می تواند برای شماره بیمه تأمین اجتماعی (SIN) اقدام کند. مراحل درخواست جواز کار در کانادا یا SIN نیازی به پرداخت هزینه ندارد و به صورت رایگان انجام می شود.

همه متقاضیان پناهندگی که متقاضی دریافت مجوز کار هم باشند از حق کار برخوردار نمی شوند بلکه باید ثابت کنند که برای تامین هزینه های خود نیاز به کار دارند و یا باید کمک های اجتماعی (رفاهی) دریافت کنند که مطابق با IRCC، اگر در حال دریافت کمک های اجتماعی باشند هنگام ارائه درخواست اجازه کار خود باید اثبات این موضوع را نیز درج کنند. همچنین ممکن است لازم شود که قبل از دریافت مجوز کار، نتایج یک معاینه پزشکی کامل از خود را هم داشته باشند.

کارشناسان ارشد و مشاوران موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت با افتخار آماده پاسخ گویی به سوالات حقوقی مهاجرتی شما عزیزان می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *